Felhívás

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület
                      
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

zenetanár (hegedűtanár) munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 16 órás


A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tanszakon oktatás. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. írja elő

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

– Főiskola, hegedűtanár,

– szakmai önéletrajz

– erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséről

– nyilatkozat cselekvőképességről, és arról, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

– végzettséget igazoló okiratok másolata


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető nyújt, a 30/509-2667-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerület címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/169/571-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: zenetanár (hegedűtanár).

– Személyesen: Dobolán Gábor tankerületi igazgató, Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 7.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– http://vasvarizeneisk.hu/ - 2015. november 16.

 

Miért gyere zeneiskolába?

1. mert a zene egy különleges világ, egy örömteli dolog
2. mert megtanulhatsz hangszeren játszani, így részese lehetsz ennek a világnak
3. mert együtt zenélhetsz és lóghatsz barátaiddal
4. mert a zeneiskolában tanultakat kamatoztathatod az általános iskolai órákon
5. mert tanáraink alig várják, hogy megismerhessenek
6. mert az év folyamán sok színes programon részt vehetsz, részese lehetsz egy szuper csapatnak
7. mert hangszeren játszani nem ciki, inkább különlegessé tesz, új módon ismerheted meg és fejezheted ki magad
8. mert megtudhatod, mit csinál kedvenc együttesed vagy énekesed a színpadon és a színpad mögött
9. mert bizonyított tény, hogy életed során segít neked, hogy sikeresebb és eredményesebb legyél
10. mert egyszerűen szuper, próbáld ki!

10 bizonyított tény a zeneoktatásról

 

1. A korai zenei oktatás fejleszti az agy nyelvért és gondolkodásért felelős területeit. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a zenei képzés fizikailag is fejleszti a bal agyfélteke nyelvek feldolgozásáért felelős részét és egyedi idegpályákat hoz létre.


2. Ok és okozati összefüggés van a zene és a térbeli információs készség között. Ez a fajta intelligencia segít abban, hogy párhuzamos dolgokat kezeljünk, hogy helyesen gondolkodjunk kritikus helyzetekben, vagy nehéz matematikai feladatoknál és ez felelős azért, hogy ne hagyjunk otthon semmit, amire aznap szükségünk lehet.


3. A művészetet tanuló diákok kreatívabban gondolkodnak és oldanak meg problémákat, elutasítva az elavult szabályokat.


4. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a művészeti tanulmányokat folytató diákok sikeresebbek a vizsgákban és magasabb pontokat érnek el a felsőoktatásban.


5. Az effajta oktatás abban is segít a diákoknak, hogy empatikusabbak legyenek más népekkel és kultúrákkal szemben, hogy már fiatal korukban is tiszteletben tartsanak másokat.


6. A diákok megtanulják, hogy miben rejlik a lelkiismeretesség és a jó, a középszerűvel szemben.


7. A zenében a hiba az hiba. Sikereket és eredményt csak kemény munka árán lehet elérni. A diákok megtanulják az erőfeszítéseket értékelni és hogy a jutalom csak kemény munka árán érhető el.


8. A zenei tanulmányok növelik a csapatszellemet és a fegyelmet. Ahhoz, hogy egy zenekar tökéletesen megszólaljon, mindenkinek együtt kell dolgozni, ugyanazon cél érdekében és felelősséget kell vállalnia a próbák és a társak iránt is.


9. A zenei tanulmányok segítenek az agynak abban, hogy a zajos háttérből kiszűrje a beszédet. A zenei leckék azoknak a gyerekeknek is segítenek, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, vagy diszlexiára hajlamosak és hamar elvesztik a fókuszáló képességüket a nagy zajban.


10. Azok a gyerekek, akik az elemiben zenei oktatást kapnak, egy éven belül lekörözik társaikat agykapacitásban és memóriakészségben.

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Ki nem él vele, lelki szegénységgel él és hal. Vannak a léleknek régiói, melyeket csak a zene világít be.”
(Kodály Zoltán)

A 2015-16-os tanévre történő beiratkozást 2015. június 29-én (hétfőn),  30-án (kedden), és július 1-én (szerdán) 12 órától 18 óráig tartjuk a Zeneiskolában. Pótbeiratkozásra 2015. szeptember 2-án (szerdán), 3-án (csütörtökön), és 4-én (pénteken) 8 órától 18 óráig kerül sor.

 Letölthető plakát.